Szydłowiec

Szlak Zabytkowy > Schody pałacowe

Przed wiekowymi schodami, prowadzącymi do pałacu, znajdują się dwa pomnikowe cisy  w wieku około 250 lat. Na starych fotografiach z okresu I wojny światowej widać, że ich wielkość nie uległa większym zmianom. Obok cisa - czerwony dąb. Stopnice schodów zbudowane są z piaskowca, który jest materiałem podatnym erozję, dlatego wchodząc po schodach można wyczuć charakterystyczne żłobienia powstałe przez lata intensywnego użytkowania. Schody są dość strome a ich wysokość to 6 metrów. Jako ciekawostkę warto zaobserwować przy dolnych stopniach zaskrońce. Od wielu lat przychodzą tu na świat nowe osobniki węży.