Szydłowiec

Szlak Zabytkowy > Stara spiżarnia

Stara spiżarnia z XV wieku

Piwnica z kamienia łamanego, przesklepiona kolebkowo, na jej sklepieniu znajdował się płaszcz ziemny. Piwnica poprzedzona była długą szyja z dwoma drzwiami, po obu jej stronach znajdowały się pręty żelazne. Prowadzi do niej sklepiona kolebkowo szyja o długości 8,67 m, szerokości 150 cm . Właściwa piwnica to jedna  komora o wymiarach 456 x 350 cm i wysokości 250 cm. Obecnie jest mocno zniszczona przez wyrobisko. Ściany szyi, oraz piwnicy oraz ich sklepienia wykonane zostały wyłącznie z łomów miejscowego piaskowca. Do ich spojenia użyto zaprawy wapienno-piaskowej. 

Zbudowana w oddaleniu od zamku, ze stałą temperaturą niezależnie od pory roku (7-10 C) pierwotnie służyła jako prochownia, później używana jako spiżarnia do czasu budowy lodowni bliżej pałacu.