Szydłowiec

Szlak Zabytkowy > Zachowany układ dawnego ogrodu kwaterowego

Widoczny regularny układ drzew w tej części parku pozwala sądzić, iż są one pozostałością dawnego ogrodu kwaterowego z czasów późnego baroku. W okresie baroku ogrody zyskały na znaczeniu stając się dopełnieniem programowym i przestrzennym pałacu. Za pałacem na osi rozciągnął się obszerny ogród z głównym salonem ogrodowym. Drzewa stosowano w zwartych grupach i mocno je cięto tworząc zielone bryły ścian i stropów - tzw. boskiety, ważne były cechy nie poszczególnych roślin a ich jednolitych zbiorowisk.