Szlak Rekreacyjny > Firewalking

Firewalking to rytuał chchodzenia po żarzących się węglach.  Pozwala poczuć uczestnikom nieustraszoność i moc, która się w nich kryje, jednocześnie skutecznie pomaga w przekraczaniu słabości, odnalezieniu wewnętrznej siły i motywacji do działania.

Uczestnicy biorą udział w ceremonii, przygotowują się psychicznie i fizycznie do zmierzenia się z żywiołem i własnym strachem, przekraczają wyznaczone przez zdrowy rozsądek i naukę granice przechodząc boso po utworzonym z żaru ognistym dywanie, którego temperatura waha się w granicach 400-700oC bez bólu i bez szkody dla zdrowia.