Szydłowiec

Szlak Rekreacyjny > Baszta - wspinanie się

Baszta z XVIII w.

Surowa kamienna konstrukcja stylizowana na gotycki zamek. Wykorzystywana jako punkt widokowy i ambona strzelecka ówczesnego zwierzyńca. Zrekonstruowana została w 2013/2014r. dzięki zachowanym fundamentom. Całość zbudowana z łamanego piaskowca. Wieża posiada dwa szczelinowe okna doświetlające spiralne schody prowadzące na taras z punktem widokowym. Kształt  i wielkość odsłoniętych reliktów wskazują, że są pozostałością większej kompozycji przestrzennej, prawdopodobnie było to ogrodzenie parkowe zwierzyńca na rzucie regularnego czworoboku z basztami w narożnikach.