Szlak Przyrodniczy > Ruda darniowa

Niska zawartość 30 - 50 % w rudach darniowych sprawia, że pozyskiwanie z nich żelaza jest nieopłacalne. Miała ona jednak duże znaczenie dawniej, dostarczając trwalszego i łatwiej dostępnego materiału do wytwarzania ówczesnych narzędzi niż stosowany ówcześnie brąz.

Grubość złoża jest zwykle niewielka - od kilku cm do najwyżej 1 m. Ruda ma postać pylistą lub gruzełkowatą, a czasami tworzy twarde, lite płyty o powierzchni do kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Dobrą wskazówką obecności rudy darniowej jest czerwonobrunatne zabarwienie gleby.

Ten typ rudy żelaza występuje na terenie naszego kraju właściwie wszędzie: na Mazowszu, Podhalu, Mazurach, w Wielkopolsce i setkach innych miejsc. Polskie zasoby ocenia się aż na 535 tys. t, mimo wielowiekowej eksploatacji i zniszczenia wielu złóż przez meliorację.