Szydłowiec

Szlak Przyrodniczy > Wyspa lęgowa kaczek

Na zadrzewionej wyspie schronienie i odpowiednie miejsce do lęgów znalazły kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos). Duży staw, okalający wyspę, zapewnia bezpieczeństwo i odpowiednią ilość pokarmu, dlatego co roku kaczki powracają tu w okresie lęgowym.

Krzyżówka to gatunek ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), pochodzą od niej kaczki domowe. Wśród kaczek występuje bardzo wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec w szacie godowej ma zielono opalizującą głowę, odgraniczoną od reszty ciała białą obrożą. Samica ma mniej kontrastowe ubarwienie. Biało-kremowo-beżowa głowa, charakterystyczna, ciemna przepaska przez oko. Pomarańczowo-brązowe pióra przypominają nałożone na siebie łuski. Pisklęta żółto-kremowe z czarnym wierzchem ciała i przepaską przez oko. Kaczka jest świetnym lotnikiem, w locie poziomym może osiągać nawet 90 km/h. Ma charakterystyczny krok ze stopami skierowanymi do wewnątrz. Jest ptakiem wędrownym, poza lęgami tworzy duże stada. Ogólnie jest wszystkożerna, ale w większości są to rośliny wodne. Wyprowadza tylko jeden lęg w okresie od kwietnia do lipca.  Gniazdo ma formę dużej, płytkiej miseczki. Głównym budulcem jest trawa, wyściółkę stanowią delikatne piórka. Składa 8-12 jaj. Mają one barwę jasnokremową i długość około 6 cm. Inkubacja trwa 27 lub 28 dni. Pisklęta tuż po wykluciu podążają za kaczką; uzyskują lotność w wieku 50-60 dni.