Szydłowiec

Szlak Przyrodniczy > Stanowiska roślin wodnych - pomost

Rośliny wodne w zbiornikach rosną zakorzenione w dnie lub pływają swobodnie po tafli wody, liście tych roślin mogą być zanurzone lub pływające. Wyróżnia się poszczególne strefy roślinności:

Strefa wód płytkich: głębokość wody - ok. 20(30) cm, rośliny: tatarak zwyczajny, knieć błotna, wiązówka błotna, kosaciec żółty, pałka wodna.

Strefa roślinności wód głębokich:  głębokość wody - powyżej 50 cm, występują tu rośliny korzeniące się na dnie o liściach zanurzonych (moczarka kanadyjska) lub pływających (grążel żółty, grzybienie)

Strefa roślin powierzchniowych: strefa ta obejmuje rośliny unoszące się na powierzchni, należą do nich: żabiściek pływający, rzęsa drobna, salwinia pływająca.