Szlak Przyrodniczy > Ptaki parku

Duży parkowy teren połączony zadrzewieniami (od wschodu i północy) z lasami szydłowiecko-przysuskimi to idealne miejsce do obserwacji zwierząt. Ciekawie prezentuje się tu awifauna, czyli świat ptaków. Ptaki znajdują tu doskonałe warunki bytowania; schronienie i odpowiednią ilość pokarmu dla odchowania młodych. Teren parku jest często przystankiem w drodze ptaków wędrownych.

Na terenie parku i w najbliższym sąsiedztwie podczas badań ekofizjograficznych stwierdzono występowa- nie 74 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak: białorzytka, derkacz, ortolan, kapturka czy kokoszka wodna.

Zalatują tu liczne drapieżniki: trzmielojad (ma gniazda koło miejscowości Skłoby), rybołów oraz bardziej pospolite kanie rude, jastrzębie i myszołowy.  W starych lipach gniazdują trzy gatunki sów. Latem łatwo można zaobserwować i usłyszeć: kukułki, dymówki, dzięcioły, dzięciołki, strzyżyki, kosy, zaganiacze, kowaliki, sójki, drozdy. Zimą do wystawionych na całym terenie karmników zlatują się: sikorki, kwiczoły,  wróble, mazurki, zięby, dzwońce, gile, jery, czyże.