Szydłowiec

Szlak Przyrodniczy > Roślinność skarpy i jej funkcje ochronne - skarpa

Roślinność na skarpach, szczególnie tych utworzonych sztucznie, pełni ważną funkcję przeciwerozyjną. Krzewy, korzeniąc się gęsto i głęboko, stabilizują glebę oraz zapobiegają jej wymywaniu podczas opadów. Rośliny powinny mieć zwarty pokrój i być odporne na suszę, ponieważ ziemia na stoku łatwiej przesycha, szczególnie, gdy tak jak tutaj, skarpa ma wystawę południową.

Skarpę porastają krzewy - różne gatunki płożących jałowców (Juniperus sp.), irgi (Cotoneaster sp.), odmiany tawuły japońskiej (Spiraea japonica), pięciorniki  krzewiaste (Potentilla fruticosa), berberysy (Berberis sp.). Rosną tu także byliny, takie jak: czyściec wełnisty (Stachys byzantina) i juka karolińska (Yucca filamtosa).