Szydłowiec

Szlak Przyrodniczy > Stanowiska roślin wodnych strefy brzegowej - wyspa

Ogród roślin wodnych i przybrzeżnych prezentuje roślinność strefy przybrzeżnej i bagiennej (brzegowej) zbiorników wodnych. Żwirowa ścieżka pozwoli dokładnie przyjrzeć się roślinom tych siedlisk.

Wysoka wilgotność powietrza występująca nad samym brzegiem zbiornika sprzyja rozwojowi bylin takich jak liliowiec (Hemerocalis sp.), kosaciec (Iris sp.), funkia (Hosta sp.), brunnera (Brunnera sp.), barszcz (Heracleum sp.), języczka (Ligularia sp.). Nie są to rośliny typowo wodne, ale bardzo często występują na brzegach zbiorników wodnych.

Roślinność charakterystyczna strefy bagiennej (brzegowej) ma duże wymagania przede wszystkim w stosunku do wilgotności podłoża. W warunkach naturalnych rośliny rosną w strefie okresowo zalewanej wodą do głębokości około 0-15(20) cm. Poziom wody jest zmienny, ale gleba jest w dużej mierze żyzna, gliniasta pozostaje cały czas mniej lub bardziej wilgotna. Dobrze rosną tu rośliny takie jak: kaczeniec błotny (Caltha palustris), tatarak zwyczajny (Acorus calamus), czermień błotna (Calla palustris), turzyce (Carex sp.),  tułacz pstry (Houttuynia cordata), mięta nadwodna (Mentha aquatica).